image

Mechanizmus definitívnej straty slobody vôle = voľby
Po smrti prichádza zabudnutie

Odkazy: Odkaz 1

Po smrti prichádza zabudnutie, na zemi vymazáva stopy všetkých tých, ktorí žili predtým, bez výnimky pre neho aj my.

Je všežravé a neviditeľné, po celé veky neoddeliteľné od smrti, je neporaziteľné, podobne ako smrť, nie jedno impérium bolo ním vymazané.

Vymaže teba aj mňa, priateľu, ako aj všetkých, ktorí tu boli pred nami, aj naše ohnivé prejavy zmaže z náhrobku hneď.

Po smrti prichádza zabudnutie so svojou ľahkou chôdzou, je v čase, ako vietor a za ním iba popol.

Je to nevedomie planéty, chyby budúcich výčitiek, láska, pominuteľnosť, nádej – všetko, na čo sme hrdí a čím žijeme.

Vymazáva bez povšimnutia, naše stopy aj pamäť o minulom, naše vedomosti aj vedomosti ostatných, vymaže z pamäte ľudí.

Vymaže tváre drahých, že nám boli len milými.

 

OKULTNÁ TECHNOLÓGIA SMRTI. ZÁKON SLOBODY VÔLE.

Čo ma prekvapuje, prečo aj temné kňažstvo a ním vytvorená svetová vláda najskôr otestuje všetky svoje inovácie na tých, ktorí im v dôvere a pravde slúžia: na svojich milovaných Američanoch a Európanoch?

Začnime od úplného začiatku - otočil sa ku mne znalec všetkých tajomstiev – z nehumánnej mysle. Kto sú a odkiaľ sú? Ufológovia identifikovali niekoľko druhov nehumanoidov. Sú to ľudia veľmi podobní nám, väčšinou svetlovlasí alebo blond, a maličkí, šedí, veľkohlaví a pokrytí šupinami plazov, zviditeľňujúc sa pomerne zriedka.

Sú aj iné druhy nepozemských tvorov, ale zatiaľ o nich nebudeme hovoriť. Oproti šedým sú vzácnejšími hosťami na zemi. Netreba si myslieť, že sa mimozemská myseľ na zemi zjavila nedávno. Na našej planéte prežíva už mnoho miliónov rokov.

Viem, strážca mi povedal o príchode rozumných rás z vesmíru na zem a vplyvom ich špeciálnych technológií premenenie ľudí na nejaký opiciam podobný druh.

Oboznámili ťa s všeobecným priebehom udalostí – prerušil ma staršina. - Vo všeobecnosti to tak aj je. Iba sily, ktoré ničia a znižujú vedomie, ani nie tak vonkajšie, ako vnútorné. Dokonca na planéte bohatej na zdroje, so skutočným bohatstvom – nie materiálnym. To je druhá téma. Chcem ti pripomenúť, že vo vesmíre pôsobia všeobecné zákony, ktoré dodržiavajú aj humanoidi, aj tvari v rozmernostiach.

Jedným z nich je zákon slobody vôle.

O ňom budem hovoriť. Pravdepodobne si počul o únosoch ľudí mimozemšťanmi, o pokusoch s nimi aj o rozkúskovaní domácich a divých zvierat na použitie? Takýto problém začal pred štyridsiatimi rokmi. Predtým nebolo nič také pozorované. Vieš prečo to všetko začalo?

Odkiaľ to mám vedieť? - pokrčil som plecami.

Nad TAJNOU VLÁDOU visí mrak zlovestnej vôle NEHUMÁNNEJ MYSLE

 

SCHÉMA PODRIADENOSTI PLANETÁRNEJ VLÁDY

 • TAJNÁ VLÁDA (tajná vláda, ako ju chápem je temné kňažstvo, strážcovia dávneho predpotopného znania)
 • CHABAD (skrz neho tajná vláda manipuluje s nadnárodnými korporáciami)
 • SVETOVÁ VLÁDA (svetová vláda – tí,ktorí sú na očiach, židovskí bankári, ktorí sa považujú za pokolenie Lévi)
 • VLÁDA IZRAELA
 • VLÁDA USA (pobočka prvých dvoch diktuje svoju vôľu, presnejšie, vôľu tých, ktorí im vládnu, všetkým ostatným vládam)

vláda spojených štátov, ktorá je pobočkou svetovej vlády, ktorá je zase podriadená tajnej vláde, dala mimozemskej mysli „súhlas“ k takémuto konaniu. Vidíš v tom žart?

Nevidím v tom žart! Hovoríš priamo, čo sa nazýva „do očí“.

Tajná vláda, ako tomu rozumiem, to je temné kňažstvo, strážcovia dávneho predpotopného znania. Svetová vláda, sú tí, ktorí sú na očiach, židovskí bankári, ktorí sa považujú za pokolenie Lévi. Vláda spojených štátov - je pobočka dvoch prvých, diktujú svoju vôľu alebo skôr vôľu tých, ktorí im vládnu, všetkým ostatným vládam. Alebo celej demokratickej aliancii a štátom rozvíjajúceho sa sveta.

Je ešte jeden element, na ktorý si zabudol Jura.

Aký zádrhel v tom je ešte?

On trčí medzi svetovou vládou a britsko-americkou. Myslím na vládu Izraela.

Zdalo sa mi, že máš na mysli chabad.

Úloha chabadu je trochu iná. On je nárazníkom medzi vládou tajnou a svetovou. Cez neho manipuluje tajná vláda s nadnárodnými spoločnosťami. Je to táto, demokratická schéma, tak povediac, schéma podriadenosti (subordinácii) planetárnej moci… Teraz rozumieš, čo sa deje?

Objasni – priznal som sa.

Teraz pochopíš na príklade. Môžem dať „súhlas“ šedým alebo hadohlavým, aby ťa uniesli? - spýtal sa ma staršina

Samozrejme, že nie, pretože na to nemáš žiadne právo.

Pravda, také právo nemám. Ale ak sa stanem tvojim pánom a odoberiem ti postavenie slobodného človeka? Staneš sa iba hovoriacim zvieraťom. Pričom, s tvojím súhlasom. Bude evidentne dodržaný zákon slobody vôle? Čo potom?

Potom sa môže so mnou robiť čokoľvek.

Teraz ti to došlo, čím sme pre našu elitu?

Pre ktorú? Pre kremeľskú, washingtonskú, svetovú alebo tajnú?

Pre všetky ňou ukoristené demokratické stáda. V podstate, toto všetko sú len úrovne jedného a toho istého.

Zdá sa, neľudia. - dospel som k veľmi logickému záveru.

Smutné je to, že ani jeden z našich vládcov nie je vinný za túto tragédiu. Je možné viniť vlka za to, že je vlkom? My sami, vo výsledku demokratického hlasovania, sme im dali právo nakladať s nami ako s dobytkom! Prisvojiť si to, čo bolo dané ľuďom Tvorcom Svarogom. Tu je problém! Nijako nám to nedochádza, čo sme narobili a naďalej sa nechávame manipulovať. Na rozdiel od nás, ľudí, mimozemská myseľ neporušuje všeobecné zákony vesmíru. A nie preto, že je tak ušľachtilá a pokročilá. Len si je vedomá, že takéto porušovanie vedie k neodvrátiteľnej skaze. Preto všetko, čo robí, robí v rámci všeobecných zákonov.

Aj keby to zničilo populáciu celej planéty? - nepochopil som – Ako to prebieha u nás na zemi.

Aj keď prebieha čistka celej planéty. - prikývol hlavou staršina.

Nerozumiem ničomu, ako sa to môže stať?

Pretože nepoznáš princípy pôsobenia ezoterických zákonov, medzi poddanými – mágiu. Kedysi dávno človečenstvo Zeme, ako aj ľubovolná mimozemská civilizácia, žili, sväto dodržiavajúc celovesmírne jediné zákony života. Predtým ich nazývali tak.

Myslím, že ich poznáš nie horšie ako ja:

 • Kon jednoty protikladov,
 • Kon vyššieho vedomia,
 • Kon akcie alebo rovnováhy sily,
 • Kon paralelných svetov,
 • Kon viacrozmernosti,
 • Kon vyššieho vzájomného pôsobenia (Kon Lady),
 • Kon času,
 • Kon slobody vôle,
 • Kon miery,
 • Kon rovností, atď.

Spočiatku boli tieto zákony veľmi dobre známe. Nie len v predpotopných dobách, ale aj v popotopných. Pokiaľ bola na zemi živá oriánska hviezdna tradícia. Tiež ju nazývajú védskou. Nie védickou, ani pohanskou, ale konkrétne védskou.

 

Prvý stupeň nerozumu (šialenstva) – je zrodenie krvavých mesačných kultov. V klasickom pohanstve už boli tieto zákony s polovice zabudnuté. Pretože ľudia svoje vedomosti šírili antropomorfným mystickým spôsobom. Pretože ľudia svoje znalosti predali antropomorfným mystickým obrazom. Je zrejmé, že nie bez pomoci okatých strýkov z vesmíru.

Máš na mysli zrodenie krvavých mesačných kultov? - Spýtal som sa.

Tých.

Ale to bol však iba prvý krok odmietnutia od pochopenia podstaty vyššieho vedomia.

 

Druhý stupeň nerozumu (šialenstva) – vytvorenie nerozumu náboženstiev na zemi.

Druhým stupňom tohto nerozumu bolo na zemi vytvorenie, ktoré sa nazýva náboženstvo. Všetko sa to začalo Zaratuštrou a zakončilo sa Mohamedom. Teraz chápeš, načo boli na zemi zorganizované náboženstvá a nahradenie vedomostí za slepú fanatickú vieru?

 • Nie len na to, aby proti sebe postavili národy.
 • Predovšetkým preto, aby ľudia zabudli, doslova, aby sa zriekli všeobecných zákonov vesmíru.

Predstav si, židov na Sinaji prinútili zameniť zákony, umožňujúce chápať a komunikovať s Tvorcom, na desať úbohých primitívnych prikázaní, ktoré sú všetky zlúčené do jediného všeobecného zákona akcie alebo karmy. A tých, ktorí boli proti a pokúsili sa vzbúriť, upálili za živa v jamách v zemi.

Strážca mi o tejto horkosti židovského národa povedal.

Tóra skresľuje pravdu, ale teraz už úplne rozumieš, začo bojovali védski židovskí kňazi?

Za poznanie, doslova, za nádej znovuzrodenia. - povzdychol som si, predstavujúc si vznikajúcu tragédiu.

Áno, kvôli nádeji na spasenie a znovuzrodenie. Pretože pochopili, akého boha im podsúvajú kňazi Amona. Ako je známe, kresťanstvo vzišlo z judaizmu. Ježíš sa pokúsil vrátiť židom dávne hviezdne zákony zväzu človeka so Stvoriteľom. Vyjadril ich vo svojich kázaniach. Ale kto mu porozumel? Učeníci? Nerozumeli mu. Aj židia nemohli pochopiť Krista. Aj keby chceli. Farizeji si nikdy neuvedomili, prečo Ježíš nazval ich boha diablom! Nepochopením bolo, že nejde reč o Bohu, ale len o umelo vytvorenom egregore. Novozákonný prorok neučil o takej úrovni programovania. Preto aj prehral.

S Mohamedom to bolo ešte jednoduchšie. Islám sa zrodil z kresťanstva, preto sú v ňom uvedené všeobecné zákony vesmíru, ako aj v náboženstve Saula. Veľmi slabo a to vďaka vplyvu súfijov. V isláme, ako aj v kresťanstve pochádza všetká moc od Boha.

Z tohto dôvodu chýba sloboda vôle. Prostredníctvom nich však prebieha zotročenie človečenstva.

Nejako tomu mechanizmu nerozumiem.

Všetko je geniálne jednoduché, Jura. Ezoterické zákony pracujú v rámcoch všeobecných zákonov vesmíru. Ak sa človek vzdá svojho práva výberu. Všimni si, sám, z vlastnej vôle, zriekne sa a prevedie svoje posvätné, dané Stvoriteľom, právo na „strýka Vasju“. Výsledkom je, že tento strýčko si s ním môže, a človekom, robiť čokoľvek chce. A všeobecný zákon nebude porušený. Všetko prebehne v jeho rámci a z ezoterického hľadiska nedôjde k žiadnemu jeho prestúpeniu. Preto sa pozemskí demokrati ničoho neboja. Pretože sme im my sami dali právo nakladať s nami ako s pokornými zvieratami prostredníctvom nepozemského rozumu nám podsunutého inštitútu demokratického hlasovania.

Hierarchia je nasledovná: tajná kňazská vláda, svetová, potom pobočka prvých dvoch – britsko-americká a nakoniec naša, kremeľská. Všimni si, mimozemšťania unášajú ľudí na ich experimenty a vyvršujú sa na domácich zvieratách, hlavne, v štátoch demokraticky nasmerovaných, tj. podriadených svetovej vláde. Nedotýkajú sa oligarchických režimov, čiernych národov, papuáncov, ani našich nenetov ani evenkov, doslovne, ľudí, ktorí ani raz nevideli urny na hlasovanie.

Ale pokiaľ viem, mimozemská civilizácia sa netýka ani o Japoncov – pripomenul som. - Neunášajú ani ľudí, ani zvieratá, ani žiadnych kresbách na poliach, ako napríklad v Anglicku a vo Francúzsku. Prevláda názor, že Japonci majú mimozemšťanov ako miláčikov.

Toto vymysleli ufológovia – pousmial sa rozprávač. - Keby mali trochu širší obzor, nič také by nevytvorili.

 • Po prvé, Japonsko je ústavná monarchia. Vládu v štáte nevykonáva „národ“, ako v čisto demokratickej spoločnosti, ale cisár. On ju deleguje aj parlamentu, aj ministrom.
 • A po druhé, Japonci si nevyberajú vládu nad sebou, ale ľudí, ktorí musia stáť na stráži ústavy. Voľbami zaväzujú osobnosti slúžiť spoločnosti. Vládu, ako už bolo spomenuté, títo ľudia dostávajú od Mikado. Takže, ani svetová vláda, ani tajná na Japoncov nemajú dosah a nemôžu ich odovzdať na nemilosť mimozemskej mysli.

Japonci s právom na slobodu vôle majú všetko v poriadku. Toto právo im je chránené inštitútom Zen a Šinto. Japonsko doteraz žije vo védskej tradícii. Keby bolo kresťanské, všetko by boli iné.

 

Vo védskych časoch voľby prebiehali aj v Rusku. Spravidla si volili svetských vládcov. Ale do vojenskej triedy takých ľudí vyberali žreci. Ale národ mal právo ich buď schváliť, alebo neschváliť, alebo nominovať svojho kandidáta. A vyberali si svetských ľudí súdu alebo kniežatá – správcov nie preto, aby si vymýšľali zákony pre seba, ale preto, aby „jasnosti“ stáli na stráži všeobecných zákonov vesmíru. V tých dobách ich nazývali zákonmi Svaroga.

A ak taký hospodár bol nútený prijať nejaký zákon, on, tento zákon, pôsobil ako doplnok k jednému z univerzálnych zákonov, ale v žiadnom prípade nevyvracal a neodporoval pôvodnému. Aby bol však takýto zákon prijatý, bolo potrebné sa obrátiť k národu. A len národ mal právo rozhodnúť, či tento zákon bude alebo nie. Neskoršie kniežatá a dávnych védskych cárov volili na obdobie 12 rokov. Odtiaľto pochádza slovo „дюжить = tucet“. Ale vládca bol každé dva roky povinný sa zodpovedať pred občinníkmi za svoje činy. V skuotočnosti mohol v priebehu dvoch rokov úplne stratiť vládu. A národ sa rozhodoval, či mu bude dovolené byť strážcom zákonov života alebo nie. Po 12 rokoch, spravidla, cára alebo knieža zmenili… Ak narušenia boli vážne, súdil ho celý národ. Tak zomrel brat cára Skýtie Anaharsis, neskôr cár Skil. Predpokladám, že o tom vieš.

 

Viem – Prikývol som. - Až teraz začínam chápať, prečo uplatňujú demokraciu aj africkým pigmejom.

Správne! Nasadzujú ju s tým, aby zrieknutím sa práva slobody vôle ľudí odovzdali ako zákonných otrokov do pazúrov tajnej vlády, ktorých odovzdá svojim mimozemským kurátorom. Ako si už pochopil, všetká soľ do technológie tak zvaných demokratických volieb. Ich systém je založený na prevode práva slobody vôle osoby inzerovanému predloženému zástupcovi. A tak až po samotnú hlavu – spoločnosti predstaveného rezidenta alebo stručne: p-rezidenta. Demokratické voľby nepozdvihujú ľudí na stráž univerzálnych zákonov bytia, ale dávajú im právo vymýšľať si akékoľvek zákony. Také, ktoré z väčšej časti úplne odporujú všeobecným zákonom vesmíru. Zákony sa píšu pre seba, pomáhajúc degenerátom udržať ukradnutú moc podvodom. Rozumieš, k čomu to vedie? Ak spoločnosť rozumných bytostí prestane dodržiavať jediné univerzálne zákony vesmíru, je odsúdená na zánik.

Mimozemská myseľ sa v súčasnosti zaujíma iba týmto problémom vyhynutia pozemskej spoločenskej mysle. Blbečkovia z tajnej a svetovej vlády rozmýšľajú trochu inak. Dúfajú, že na zemi zachránia päťsto miliónov človekov. Ak však celé človečenstvo vypadá z rámca všeobecného, je odsúdené. Všetci do jediného človeka! Je možné, že sa na zemi objavia nové druhy človeku podobných antropoidov. Niečo takéto na našej planéte, počas jej dlhej histórie, bolo nie raz. A súčasné človeku podobné opice sú toho dôkazom.

Toto je demokracia! - rozhodil som rukami.

Stará spoľahlivá technológia. O liberalizme budeme hovoriť samostatne. Jeho pole pôsobnosti nie je ani tak psychologické, ako genetické. Toto je ešte jeden typ technológie. Ale teraz nie o ňom. Inokedy. Teraz chápeš, prečo sa človečenstvo cynicky, nehanebne a bezohľadne ničí. Samo si na to dalo „schválenie“! Takže žiadne sťažnosti byť nemôžu. Všetko prebieha v rámci všeobecných univerzálnych zákonov. A ak sú trávení negri, papuánci, malanézania, zničení boli tasmánci a americkí indiáni, potom to nie je na svedomí šedých alebo reptiloidov. Všetko je na svedomí ľudí a ich vládcov. Za tieto činy, samozrejme, sú zodpovední… A mimozemská myseľ s tým nemá nič spoločné.

Z toho, čo mi hovoríš, mi na hlave stoja dubkom vlasy! Ktože na zemi prežije?

Už si aspoň raz hlasoval za niekoho?

Nie. - priznal som sa.

To znamená, že ťa nedostanú. A nás tiež. Nestratili sme svoje právo výberu.

Ale veď, právo na zrieknutie sa seba sa stráca aj medzi našimi kremeľskými idiotmi, aj medzi blbečkami z bieleho domu.

Aj v britskom parlamente, aj vo francúzskom, aj v nemeckom – staršina ľahostajne spočítaval.

Poviem viac, aj vo svetovej vláde. Pretože bankári taktiež hlasujú. Napríklad, za prezidenta spojených štátov. Svojho práva slobody výberu sa nezriekajú iba členovia kňažskej tajnej vlády.

Zdá sa, že na planéte čoskoro zostaneme iba my a oni? - poškrabal som sa na zátylku.

Pokiaľ nás spolu s papuáncami, negrami, indiánmi amazónie, chantmi, nencami, iganasanmi a čukčami ľudia nepozabíjajú.

Mimozemská myseľ sa nás nedotkne, to je jednoznačné.

Upokojil si ma. - pohliadol som na Jaroslavu, ktorá prišla k stolu.

Teraz si pochopil, Jura, ezoterickú podstatu otroctva. Otrok nie je ten, komu násilne dali reťaze a nútili ho robiť ťažké práce, ale ten, kto dal systému právo nakladať so sebou. Aj keď nevedome. Aké je najobľúbenejšie porekadlo našich úradníkov? Neznalosť zákona neoslobodzuje. Je to tak?

Je to tak. - prikývol som. - Ale to, čo som sa dozvedel, je horšie, ako akékoľvek nočné mory. Zdá sa, že pred mimozemskou mysľou nás ľudí nedokáže nič ochrániť? Je pravda, že nijaká ochrana neexistuje! Naši vládcovia zo spodiny, ktorí na zemi vybudovali demokratickú spoločnosť, takto zotročili väčšiu polovicu jej obyvateľstva.

Prečo sa ma nespýtaš, ako obstoja činy s komunistami? Alebo si myslíš, že ich voľby sú rovnaké, ako voľby demokratov? Zrieknutie sa práva slobodnej vôle, prevod tohto práva na poslancov najvyššej rade… Najvyššia rada zase podlieha ústrednému výboru a ústredný výbor je riadený členmi politbyra.

A čo s tými, ktorí zasadali v politbyre? - spýtal som sa. - Aký bol ich vzťah k západu?

Všelijaký. - na chvíľu sa zamyslel špecialista na všeobecné zákony.

Za Stalina politbyro pracovalo iba pre impérium. Molotov navrhol odovzdať Krym židom, okamžite vyletel z politbyra. To isté sa stalo aj s Mikojanom. Ale za Chruščova sa všetko rýchlo zmenilo.

Hádam dal Nikita Sergejevič svoje politbyro, aby bolo ZSSR predané za omrvinky?

Sám seba predal. V súčasnosti sú informácie, nebudem hovoriť, odkiaľ prišli, že plešatý bastard bol vždy prepojený s britskou rozviedkou. Niektorí bývalí senátori o jeho činnosti veľmi dobre vedeli. Preto počas karibskej krízy neboli Chruščovove hrozby voči amerike a NATO brané vážne. O umení Nikitu John Kenedy nevedel nič. Preto bol tak prekvapený zhovorčivosťou posledného. Netreba považovať Chruščova za blbečka. Hral obratne rolu „človeka z národa“, ale v skutočnosti to bol jeden z najväčších nepriateľov impéria. Má na svedomí smrť Soso Džugašviliho, smrť úžasného človeka a geniálneho vodcu - Lavrenta Beriju. Všetko, čo sa o ňom vymyslelo, je rozprávka, Jura. Špinavá rozprávka – povzdychol si staršina.

Keby bol na žive, nepadli by sme do tejto diery! Do priepasti, ktorú začal ryť ešte Nikita.

To, čo mi povedal Dobran Levič o Beriovi, ma šokovalo. Ale potom som nekládol zbytočné otázky. Odložil som ich na potom. Najviac ma zaujímalo, ako mohol zhnitý západ prilákať Chruščova do služby? Prvého tajomníka ústredného výboru, v podstate cisára najväčšieho impéria na zemi? A položil som staršinovi na túto tému otázku.

Myslím, že peniazmi. - pozrel na mňa špecialista na sprisahania. - Pokiaľ viem, západné spravodajské služby minuli štyri miliardy na atentát na Stalina. Ako je známe, peniaze nikde nezmiznú. A potom ich „Chrušč“ zarobil. Ale peniaze sú iba časťou honoráru za zradu. Druhou jeho časťou je prísľub členstva vo svetovej vláde. Preto sa Chruščov po svojej rezignácii tak trhal za kopec.

Zdá sa, že podľa jedného zo všeobecných zákonov vesmíru získal západ nakladať s našimi životmi?

Tak to vychádza. Ak líder – zradca, a národ mu dal právomoc konať v jeho mene. Pred tebou je čisto demokratická inštitúcia moci. Ale podľa komunistov môže takáto inštitúcia zlyhať. Nie každého prvého tajomníka si je možné kúpiť. Medzi nimi môžu byť aj ideologickí ľudia. Typu Stalina, Brežneva alebo toho istého Čarnenka. Pretože temní tiež prinútili k moci druhého Chruščova. Pre spoľahlivosť sa pre nich stal biorobotom.

Máš na mysli Gorbačova?

Koho že iného? Jeho úsiliami reformovali všetko, čo zostalo zo socializmu v časoch primitívneho kapitalizmu, to znamená, do trhovej demokratickej spoločnosti. Inými slovami, prostredníctvom demokratickej inštitúcie vlády nás všetkých vmontovali do systému, o ktorom sme hovorili vyššie. Aký hriech tajiť, demokratickí vládcovia sa dajú oveľa ľahšie kúpiť, ako ideologických komunistických, hoci sa títo tiež predávajú, ako napríklad, do Číny. Tradičná korupcia sa vykonáva prostredníctvom falošných papierikov a prísľubom miesta vo svetovej vláde. Technológia je tak stará, ako svet, no pracuje s degenerátmi a so spodinou. Čestní a nepodplatiteľní do demokratických vlád nezapadajú. Taká je technológia výberu. Čím je človek paskudnejší, tým vyššie stúpa po hierarchickom rebríčku.

 

Zdroj: „Chronologicko ezoterická analýza vývoja súčasnej civilizácie“ 4 kniha, str. 191-200

Zákon vôle

Otázka znie, pre koho je potrebná demokracia na zemi?

Pre ľudí jednoznačne nie. Aj američania, aj európania sú z nej dávno chorí.

Dokonca aj Churchill pripustil, že nič horšie, ako demokracia na zemi nie je. Winston bol človek s nadhľadom, a evidentne chápal, že demokracia nie je potrebná pozemšťanom, ale mimozemskej nepoctivosti. Tak, ako pred pár tisíc rokmi vznikol judaizmus a kresťanstvo a neskôr islam.

Teraz sa pozrime prečo.

Faktom je, že na rozdiel od nás, pozemšťanov, ktorí nejakí čas žili podľa náboženských mystických myšlienok, mimozemská myseľ posvätne pokračuje v dodržiavaní všeobecných vesmírnych zákonov, tj. žiť, ako kedysi žili naši predkovia, so zákonmi Pravi.

Zdá sa, že všetci títo šedí a reptiloidi – pravoslávni... – zvedavo... - som sa pozorne pozrel na počúvajúcu mať dievčat.

Posledne, nevyrieknuc ani slova, pozeral očami tu na Dobrana Grebiča, tu na mňa, tu na svoju mať.

Áno, títo kozmickí tvari, ktorí sú prítomní na našej planéte mnohé milióny rokov – sú pravoslávni. A na rozdiel od nás, ľudí, veľmi dobre chápu, že porušenie jedného zo všeobecných zákonov vesmíru vedie k porušeniu ostatných.

Ale veď, už som mu povedal to isté. - prerušil ženu staršina.

Áno, povedal si mu to. - súhlasila Jaroslava. - ale čo s človekom s viacrozmerným vedomím. Prečo ho k nám poslali? Aby sme Jurovi zmenili názor na veci. Nejedná sa tu o poznanie. Poznanie získa aj bez nás, je všade dokola! - žena-filozofka urobila zmysluplné gesto. - Teraz chápeš, prečo sa človečenstvo ničí svojimi vlastnými rukami? - Jaroslava sa na mňa pozrela.

Podsúvajú sa mu špeciálne technológie: napríklad, aby sa prerušila väzba s Tvorcom, tak boli vytvorené náboženstvá. Už som o nich hovorila. A aby človečenstvo zmenilo na svojich otrokov, zbavilo ho práva kontrolovať svoju vôľu a život, bola vynájdená takzvaná demokracia a na podchytenie jej ideológia liberalizmu. O zákone slobody vôle si už počul. Takto, tento zákon bol človečenstvu zeme dvakrát odobraný.

 • Prvý krát náboženstvom, keď boli všetky vyššie zákony vesmíru aj zákon slobody vôle všetky vyhlásené za pohanské.
 • Druhý krát prostredníctvom inštitútu demokratických volieb.

Čo vlastne znamenajú voľby? Toto je len nástroj. Otázkou je, ako sa s ním vysporiadať. Ak ťa ovládajú zákony spoločnosti, pričom také, ktoré neprotirečia jediným, vyšším zákonom vesmíru, potom ty svoje právo slobody vôle, dané ti Stvoriteľom, nestrácaš. Evidentne, si človek absolútne slobodný a všetko násilie proti tebe – je veľký hriech. Podľa zákona akcie alebo karmy, energia, tebe odobratá prostredníctvom banky sily, ti bude vrátená a tvoj násilník bude potrestaný. Ale, ak si prostredníctvom tebe podsunutých volieb previedol svoje právo slobody vôle, ako povedal Dobran, „strýkovi Vasovi“, potom z hľadiska toho istého zákona si previedol právo rozhodovať za seba na niekoho. A tento niekto, používajúc tvoje právo, buď ťa sám ovláda, alebo koná prostredníctvom inštitútu zákonodarstva.

Toto všetko sú rozprávky o sprisahaní s diablom, podľa ktorých predaj Duše musí byť podpísaný svojou krvou. Stačí povedať „áno“. Dať „odobrenie“. V čom tkvie jemnosť zákona slobody vôle. Jeho porušením, automaticky porušuješ všetky ostatné vyššie zákony a postavíš sa do opozície Tvorcovi. Taký si mu potrebný? Samozrejme, že nie. Teraz chápeš, prečo vdychujeme jedy, zapíjame ich vodou, užívame drogy, žijeme v kamenných hroboch, krútime sa ako šváby, pod elektromagnetickými poľami a jeme otrávené jedlo, ktoré je pripravené na našich stoloch?

Ale mne Dobran Glebič toto všetko dobre vysvetlil.

Opakovanie – matka múdrosti, mladý! - prísne sa na mňa pozrela žena-filozofka. - Chcem, aby si pochopil, že nás zabíjajú podľa zákona.

Nikto ťa tu nezabíja! - zasmial som sa.

Áno, nezabíjajú nás. Mimozemská armáda nemá žiadne práva na naše zničenie. To však neznamená, že nás, ako heretikov, nemôžu vymlátiť kresťania alebo ako nebezpečné osoby – slobodomurári. Ani tí, ani tí druhí sa neboja hriechu. Oni všetci žijú na jeden deň. Dávni si tiež volili, ale volili si ľudí, na ktorých bolo možné položiť zodpovednosť na zachovanie spoločných vyšších zákonov v spoločenstve.

Volili si zodpovedných, ale nie zákonodarcov a vládcov. Tu je jeden taký pred tebou! Pochváľ sa! A Jaroslava kývla na svojho muža.

Vieš, kto to je?

Vyzerá, že to je Dobran Glebič… - bol som zmätený.

Áno, je to on! Ale v skutočnosti nami zvolený našou občinou na 12 rokov – knieža, alebo sudár. Čo sa ti viac páči.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.