image

Сегодня 36 день месяца ДайлѢтъ ЛѢта 7528 от СМЗХ
Od 5. apríl 2020 19:00 do 6. apríl 2020 19:00

Odkazy: Odkaz 1

Dávny Slaviano-Árijský sviatok - ПАСХЕТЪ (PASCHEŤ, PASCHA): Путь (Púť, cesta) Асами (Asami, Asov) Ходяше (Chodiaci, Idúci) Есть (Jest, je, byť) Твердо (Tverdo, Tvrdo, Určite) Ъ (Сотворение (Stvorenie)).

Podľa jedného z najstarších kalendárov Slavianov v tomto období začína alebo už prebieha v súlade s Koľady Darom Pascheť.

Od dávnych čias, ako Védy hovoria, existoval medzi Slavianmi veľký sviatok PASCHEŤ (PASCHA), ktorý sa slávil na počesť zavŕšenia 15 ročného odchodu Slaviano-Árijských Rodov z Daárie, domova našich Predkov. Toto je veľký pamätný deň na pätnásť ročné presídlenie našich Veľkých Predkov z Daárie do Rasénie a Bielovodia. Spomienka na to, ako naši Predkovia slávili šestnáste Leto (rok) všetkých Bohov aj kňaza menom SPAS za záchranu pred Veľkou Potopou.

Život Rodov Rasy Veľkej aj Potomkov Roda Nebeského sa na Midgard-Zemi radikálne zmenil v dôsledku katastrofy kozmického rozsahu. Na druhej strane bola katastrofa výsledkom bitvy Svetlých Bohov s temnými mocnosťami.

Prvá Veľká Potopa na Midgard-Zemi bola dôsledkom zničenia jej mesiaca, Lely (Leľa), na ktorej sa úsídlili predstavitelia Temného Sveta - Koščeji, aby zaútočili na Midgard-Zem. Svetlý Boh - Dažďboh Tarch, Perúnov Syn, prijdúci z Ingard-Zeme, nedovolil Koščejom zaútočiť na Midgard-Zem. Udrel po Lele a zničil sily temnoty, a Leľa sa roztrieštila. Keďže na Lele bolo 50 morí a bola blízko Midgard-Zeme, slaná voda aj fragmenty zničenej Lely sa zrútili na Midgard-Zem. Daária bola potopená vodami Veľkej Potopy. Dopady úlomkov mesiaca Lely vychýlili os Midgard-Zeme, následkom čoho bol pohyb Midgard-Zeme podobný kyvadlu. Konečné zaplavenie pevniny sa neuskutočnilo okamžite. Daária sa najprv potopila pod oceán, potom sa vynorila z oceánu, ale nakoniec Svätý Pradomov Slaviano-Árijských národov klesol pod vody Severného ľadového oceánu. Na povrchu zostali niektoré z hornatých častí Daárie, napríklad súčasné Grónsko, Zem Franca Jozefa a ďalšie ostrovy.

 

Boh Perún počas svojho tretieho príchodu na Midgard-Zem povedal:

Vy na Midgard-Zemi žijete spokojne od dávnych čias, keď bol svet stvorený...
Pamätajte z Véd, na činy Dažďboha, ako on zničil základne Koščejov, ktoré sa na najbližšej Lune nachádzali...
Tarch nedovolil zákerným Koščejom zničiť Midgard-Zem tak, ako zničili Deu...
Títo Koščeji, vládcovia Šedých, zhynuli spolu s Lunou v poločasti...
No zaplatila Midgard-Zem za slobodu potopením Daárie Veľkou Potopou...
Vody Luny tú Potopu spôsobili, na Zem z Nebies oni s dúhou padli, lebo Luna sa na časti roztrieštila aj raťou Svarožičov na Midgard zostúpila.
Santie Véd Perúna, Prvý Kruh, Santia Deviata, sloka 11-12

 

Avšak Potomkovia Rodov Veľkej Rasy a Nebeského Rodu nezomreli s Daáriou. Veľkňaz varoval ľudí v mene Spasa o blížiacej sa Nebeskej Bitve a smrti Daárie. Vopred sa začali presídľovať na euroázijský kontinent. Zorganizovaných bolo 15 vysídlení. Počas pätnástich rokov sa naši Predkovia presúvali pozdĺž pohoria Ural, medzi Východným a Západným morom na euroázijský kontinent. Pred 111.810 rokmi (v Lete 109.807 pnl.) došlo k úplnému presídleniu Rodov Rasy Veľkej a Rodu Nebeského z Daárie. Časť Rasičov sa zachránila vystúpaním na blízku obežnú dráhu orbity na Vajtmanach. Iní sa premiestnili (teleportovali) cez Hviezdne Brány Medzisvetia do čertogu (haly) Medveďa, vo vláde Da'Árijcov. Podstatná časť našich Predkov sa rozhodla usídliť na novom území Midgard-Zeme (Ural a Sibír), kde v tých časoch bolo subtropické podnebie.

Na počesť záchrany pred Veľkou Potopou šestnáste Leto bol založený PASCHEŤ (PASCHA), ktorý sa prekladá z ch'Árijskej Karuny a znamená :

«Путём АСы Ходяше ЭТим, т.е. Путь, по которому шли Боги».
«Púťou ASovia CHodili ETim, tj. Cesta, ktorou šli Bohovia».

Naši Predkovia oslavovali Roda Nebeského za záchranu pred Veľkou Potopou. V Slaviano-Árijskom obrade sa narážajú vymaľované varené vajíčka o seba, ktorý nám pripomína víťazstvo Dažďboha Tarcha Perunoviča nad Koščejmi. Rozbité vajíčko sa nazýva vajíčko Koščejov, ktoré pripomína zničenú Lunu Leľu a celé vajíčko sa nazýva Sila Tarcha Dažďboha.

Čo majú spoločné koláče, maľované vajcia a čokoládové vajcia s tým, že pred mnohými rokmi bol jeden dobrý človek kruto odporne zavraždený ukrižovaním na kríži?

Zrejme vás to ani neprekvapí : ABSOLÚTNE NIČ !!!!!

 

Počas židovského sviatku Pesach, preneseného do kresťanského sviatku Veľkej Noci, je predpísané jesť tradične pečeného baránka (jahňacie) s nekvasenými chlebmi. A baran preto, lebo symbolizuje zavraždeného dobrého človeka v prospech židovského Pesachu. Jedlo má vopred predpísanú formu už zo starého zákona a ak niekto konzumuje v tento deň iné jedlo, ako je predpísané, taký podlieha iba jedinému trestu - smrti !

"V prvom mesiaci večer štrnásteho dňa budete jesť nekvasené chleby až do večera dvadsiateho prvého dňa toho mesiaca. Za sedem dní nesmie sa nájsť kvas vo vašich domoch, lebo každý, kto by jedol kvasené, bude vyhladený zo zboru Izraela, či je cudzinec a či domorodec. Nejedzte nič kvaseného; vo všetkých svojich príbytkoch jedzte nekvasené chleby." (Exodus 12:18-20)

Predmetom tohto postrehu sú kulinárske tradície kresťanského sveta, ktoré v sebe nemajú predpísané žiadne maľované, čokoládové vajcia a koláče. Ale iba predpísaného pečeného barana s nekvaseným chlebom a nekvaseným vínom!

 

Odkiaľ sa to potom vzalo v kresťanstve? Prečo maľujú vajcia a pečú veľkonočné koláče na Veľkú Noc? Prečo sú tak veselo pestro zdobené? Prečo niekde majú zvyk sa hrať s maľovanými vajíčkami?

Žiaden kresťanský farár vám o tomto nepovie pravdu, aj keď ju veľmi dobre pozná! Bude opakovať výmysly o Márii Magdaléne, ktorá údajne predložila prvé veľkonočné vajíčko cisárovi Tibériovi, keď k nemu prišla so správou o vzkriesení Krista. Cisár na to odpovedal, že "to je rovnako neskutočný fakt, ako sa aj zrazu slepačie vajce samé od seba vymaľuje a po týchto jeho slovách sa údajne vajcia, ktoré držal v rukách, zafarbili na červeno".

Nikto vám nepovie, že zvyk farbenia Veľkonočných vajíčok do červena má korene v tzv. "POHANSKÝCH ČASOCH", keď červené vajíčko bolo považované za symbol slnka, ktoré prebudilo prírodu po dlhej zime, že maľované vajíčka sa nachádzali v starovekom Egypte aj v sixtínskych katakombách. Počas vykopávok legendárnej Tróje sa nachádzali kamenné vajíčka so špecifickými symbolickými znakmi.

A samozrejme vám kresťanskí predstavitelia neprezradia to, že znaky, popisy a maľby na vajíčkach a posýpka, tvary a formy na koláčoch a jedle majú starodávny rituál a mágiu. Dávali sa do kolísky k dieťaťu, dávali sa mladomanželom na svadbu na pamiatku Predkov a na úctu k nim, aby sme si to pamätali. Preto sú farebne vajcia pokryté stovkami kúzelných vzorov, z ktorých každý chráni pred rôznymi druhmi zla - od choroby, urieknutia, odlúčenia, ohovárania, závisti atď..

Maľované vajcia, v predkresťanskej európe, nie sú ničim prekvapujúcim. Až do 11. storočia v nich žili silné spojenectvá slavianskych Rodov, Benátčanov a Ľutyčovcov. Podľa svedectiev Pliny staršieho, maľované vajcia mali významnú úlohu Druidských talizmanov. Boli maľované v šarlátovej farbe na počesť slnka. Keltská bohyňa krásy a lásky Klodna mala k dispozícii dvoch nadpozemských červených vtákov so zelenými hlavami, ktoré kládli modré a fialové vajcia.

 

Z tohto vypláva iba jediný záver - krasťanská církev sa neodklonila od toho, aby si osvojila prastaré zvyky národov a odovzdávala ich ako svoje vlastné.

Pre toto cirkev pristúpila k porušeniu prikázaní svojho boha, ktorý im jasne povedal - JESŤ NEKVASENÝ CHLIEB !

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.