image

Os Sveta - pomyselná línia, prechádzajúca od Severného pólu Neba po Južný pól a prechádzajúca cez nejaký bod na Zemi.

S Osou Sveta je spojený mýtus otáčania Zeme okolo Osi. Fantasti pripisujú tento jav realite a utvrdzujú, že v dávnych časoch os planéty menila svoju polohu. V dôsledku tohto, sa akoby na Zemi menili klimatické podmienky a vyskytli sa všelijaké kataklizmy.

Ešte Platón, svojím časom, písal o rotácii Osi Zeme. Jeho popisy o rotácii Osi Zeme a o tom, že týmto dôsledkom nepretekali vody Nílu späť, počas celých období, vzbudzovali predstavivosť historikov a ostatných pozorovateľov.

Variant Osi Sveta prvého tisícročia p.n.l. - Pulkovský Meridián

V skutočnosti sa tu stretávame s fenoménom precesie - rotácie Zeme okolo osi pohybom v smere hodinových ručičiek (< pozri obr. 1). Astronomické obdobie rotácie sa rovná približne 25750 Liet (podľa súčasných údajov). V dávnoveku sa toto obdobie nazývalo "Platónsky Rok" a jeho definícia bola takáto: "Približne 26000 Liet, počas ktorých pól nebeského rovníka opisuje plný kruh okolo pólu ekliptiky".

Na obdobie precesie je naviazaná všetka dávna kartografia, geografia a mytológia. Význam tejto závislosti je v nasledujúcom. Svarogov (Platónov, zverokruhový) Kruh (Leto, Rok) sa skladá z 12 ér (období) (znamení zverokruhu), každý po 2145 Liet. Každú 1 éru sa Os Sveta posúva o 30° (stupňov), to znamená, že pohybujúci sa Stred Sveta sa posúva v kruhu precesie a prejavuje sa na inom mieste. V našich dňoch - v chvoste Malej Medvedice. Os Sveta sa posúva o 10° (stupňov) po 715 astronomických Letách. O 1° (stupeň) - každých 71,5 Liet (obr. 2 >).

Precesia Osi rotácie Zeme

Existuje však aj náboženský analóg tohto systému. V ňom je obdobie precesie rovné 24000 Letám. Trvanie 1 éry = 2000 Liet. Na 10° (stupňov) pripadá 666 Liet. Na 1° (stupeň) pripadá 70 Liet.

Na tejto matematike - astronomickej a náboženskej - sa formovali dávne mapy a taktiež aj sprevádzajúca ich mytológia.

 • Astronomická mytológia - to sú rozprávky, ságy a legendy.
 • Náboženská mytológia - to sú Abrahámovské náboženstvá, biblia. Z výsledku 666, presne (6) Liet podľa náboženského kanónu bola tiež "založená" Byzancia - Stanbul (súčasný Istanbul).

Nakoľko prvopočiatočné pohľady na kartografiu sa zakladali na základe rotácie súhvezdí okolo centra Neba, potom pohyb Osi Sveta sa zdal ako rotácia. Jeden koniec Osi Sveta bol upevnený v Strede sveta, ale druhý - sa voľne otáčal s rýchlosťou precesie (obr. 3).

Zobrazenie mapy Neba k povrchu Zeme (s centrom v Carihrade-Stambule, cca 1000 p.n.l.)

Taktiež súčasné pohľady zmenili mapu Zeme na plochý priestor, natiahnutý na rovinu (list papiera) alebo na sféru (guľu, glóbus). Odraz Neba zmizol. Preto sa Os Sveta prepojila s poludníkom a jej rotácia prebieha na povrchu planéty smerom k Východu.

A nakoniec, smer pohybu Osi Sveta má taktiež dve varianty. Rotačný pohyb Osi Sveta v astronomických vyobrazeniach (keď pozeráme na Polárnu hviezdu) prebieha proti smeru hodinových ručičiek. Táto rotácia, odrazená na Zemi, sa stáva zrkadlovitou, to znamená, v smere hodinových ručičiek (pri pohľade na Zem z Neba).

To isté platí aj pre smer pohybu Osi Sveta v súčasnom zobrazení mapy Sveta. Astronomický rozpočet sa vykonáva v smere na východ a náboženský má rôzne varianty, vrátane aj v smerovaní na západ. Z tohto dôvodu sa pod tlakom katolíckej cirkvi Nultý poludník premiestnil z Pulkova (obr. 1) na západ - spočiatku na Paríž, ale potom - na Greenwitch (Grínvič).

 

Pyramídy v Gíze

Pyramídy v Gíze sú podivuhodné monumenty, ktorých objasnenie do súčasnosti nám nebolo dané. V úlohe danej práce nie je vstupovať do štúdia pyramíd, ale niektoré údaje kartografického charakteru sa budú musieť oznámiť.

Orientačná línia, tvoriaca smer z centrálnej pyramídy komplexu (Chefrenovej pyramídy) cez Veľkú Sfingu v uhle 102° (stupňov) (obr. 4), odpočítaný od severného smeru.

Pyramídy Gízy: Chefrenova pyramída a alej k Veľkej Sfinge (obrázok z vesmíru)

Odpočítajúc od roku 5509 a vychádzajúc z výpočtu, 71,5 rokov na 1° (stupeň), dostaneme, že k prelomu 102° (stupňov) došlo v roku 1785. V tento rok budúci staviteľ Egyptských pyramíd, mytologická postava s menom Napoleón Bonaparte začala vojenskú službu s hodnosťou mladšieho lajtnanta delostrelectva. A vo Svätom Petrohrade - meste, ležiacom na severnom konci tej istej Osi Sveta - sa v roku 1785 vytvorila Mestská Duma.

Ak taktiež použijeme náboženskú chronológiu, tak na 102° (stupňov) z roku 5509, pri 66,(6) Liet na 1° (stupeň) sa Os Sveta posunula v roku 1290. Tento rok je zaujímavý aj tým, že sa v ňom zhoduje astronomická aj náboženská chronológia, a taktiež, podľa náboženského presvedčenia boli v tento rok židia vyhnaný z Anglie dekrétom Eduarda I. (Edwarda I.).

Pre príklad si pripomeňme podobnú mytológiu takéhoto "vyhnania":

 • v roku 1482 taktiež prebehlo "vyhnanie židov zo Španielska",
 • v dôsledku toho Kolombus tento rok "objavil" Ameriku".

Slovo "sfings (sfinga)" doslova znamená "OS", «спин (spin, línia chrbtice, rotácia okolo osi)» (ako v ruskom jazyku "спина" = chrbtica, línia prebiehajúca od šije k pánvi, os / línia tela). S najväčšou pravdepodobnosťou bolo slovným koreňom aj v skorších dobách sa skladalo z dvoch slov - «спин» (поворот) ("spin" (rotácia)) и «акс» (ось) (a "aks" (os)), to znamená "rotácia osi".

Pripomeňme si taktiež, že v roku 7000 od stvorenia sveta, podľa juliánskeho kalendára, mal by prísť koniec sveta. Ako sme ukázali, náboženský letopočet blúdil v temnote. Na jednej strane prináležalo 66,6 Liet na 1° (stupeň). Z druhej strany - 70 Liet (70 pilierov, 70 Alexandrie Macedónskeho, 70 kníh biblie, atď.). Táto situácia je celkovo možná, keď je uhol natočenia Osi Sveta rovný 102° (stupňom), bol získaný z aritmetického stredného koeficientu týchto dvoch veličín.

Ale ak to tak je, tak Veľká Sfinga stráži smer na koniec sveta. V tomto prípade, pyramídy fiksujú náboženskú dogmu, ale náboženstvo - je relatívne mladý fenomén. To znamená, že pyramídy boli postavené v stredoveku (v strede nášho letopočtu).

Našu verziu potvrdzuje aj mapa sveta "fra Maura". Je vytvorená cca 1450 (alebo roku 1459), to znamená 40 rokov pred dátumom konca sveta (do roku 1492). Už sú na tejto mape pyramídy v Gíze, a sú aj popísané. Ale na ďaleko skorších mapách tam nie sú žiadne pyramídy.

 Egyptské pyramídy na mape "fra Mauro" (1450)

Pozície Osi Sveta

Astronomicky správna poloha Osi Sveta je taká, pri ktorej je táto línia nepohyblivým svojím koncom ukotvená v Moskve, a pohyblivý koniec sa pohybuje v smere hodinových ručičiek z Tveru v smere na Vladimír, Rjazan, Tulu, Kalugu.

Zodiakové éry majú takéto datovania:

 • 8728 - 6582 p.n.l. - éra (epocha) Raka (Zlatý Vek);
 • 6582 - 4436 p.n.l. - éra Blížencov (zóna súhvezdia Perúna - Pastiera (Pastiera Vola) (severné súhvezdie (pastier), podľa ktorého predstavuje muža, ktorý drží na vodítku dvoch psov (Canes Venatici) pri prechode medveďa (Ursa Major). Obsahuje jasnú hviezdu Arcturus.);
 • 4436 - 2289 p.n.l. - éra Teľaťa (Taurusa, býka)(zóna súhvezdia Dažďboha - Vlasy Veroniky);
 • 2289 - 144 p.n.l. - éra Barana (Skopca)(zóna súhvezdia Bohumíra - Malý Lev);
 • 144 p.n.l. - 2002 n.l. - éra Rýb (zóna súhvezdia Rurika-Rároha - Perseus);

Stvorenie sveta - počiatočná udalosť odpočtu, keď astronomické znaky (nepohyblivé centrum Severného Neba, poloha osi rotácie Zeme a hviezda Arktur (Arcturus)) stáli na jednej línii striktne na Sever - došlo k nej v polovici éry Blížencov (5509 p.n.l.).

Koniec sveta, naplánovaný na rok 2002, označoval rotáciu osi na 105° (stupňov) vzhľadom na jej umiestnenie v deň stvorenia sveta. Do tejto obrátky vošlo 15° (stupňov) - polovica éry Blížencov (veď os bola v strede éry) a tri nasledujúce éry, každá po 30° (stupňov) Neba.

Predchádzajúce dáta - 7000 rokov od stvorenia sveta - bol vypočítaný ako obrat o 105° (stupňov), ale tu išlo o náboženský výpočet: na 1° 66,(6) rokov. Dostaneme rok 1492.

Astronomické dáta konca sveta vychádzajú z výpočtu 71,5 Liet na 1° na rotáciu o rovnakých 105°. Dostaneme rok 2002.

 

V priebehu každej éry je vlastná mytológia a vlastné postavy. Ich interpretácia, medzičas, vytvára chyby. Takto, nesprávna interpretácia Osi Sveta a jej rotácie vytvorila mýtus o "živom" "škandinávskom" Rurikovi (Erikovi a ostatných) a nimi založenia Rusi (Anglicka ap):

 • Rozšírená verzia o "škandinávskom" Rurikovi, ktorý akoby prišiel na Rus od západu v roku 862, a od neho akoby sa začala oficiálna história Rusi.
 • Podľa dátovaní "Kráľovských análov", v roku 928 Harald stavia Erika za vrchného konunga nad bratmi a v tento rok, akoby  oficiálne bolo založené Anglicko.

V skutočnosti obdobie Rurika - bolo skutočne v roku 928. Fenomén Rurika-Erika - to je rotácia Osi Sveta o 90°, odpočítaná odo dňa stvorenia sveta (5509 p.n.l.). Nesúlad dát je spôsobený nesprávnou interpretáciou chronológie (letopočtu): astronomický výpočet je založený na tom, že obrat Osi Sveta o 1° prebehne za 71,5 roku, cirkevný - obrat o 1° prebehne za 66,6 rokov.

Ale v cirkevnej tradícii sú tiež varianty - 70, 71, 72 rokov. Z týchto nezrovnalostí sa v rôznych rokoch objavili rôzne postavy, ale s podobnými pomenovaniami a / alebo funkciami.

 • Najmä, z výpočtu 1° za 71 rokov, Os Sveta sa otočila na 90° v roku 882 - v tomto čase začal vládnuť v Kyjeve Oleg Prorocký, knieža Novgorodu. Кий (Kij) - to je Os Sveta. To znamená, že sa Oleg stal doslovne hospodárom Osi. A samotný Novgorod založený kniežaťom Bravlinom II. v roku 790, ktorého dátum sa získa a vypočítava z výpočtu 1° za 70 Liet. Príklad národnej múdrosti predstavený v sformulovanej na túto tému hádanke Vologotskej oblasto (XIX st.): "Rozsypal sa hrach po 70 cestách; nikomu sa nedarilo ho pozbierať - ani popom, ani diakonom, ani nám hlupákom" (hviezdy).
 • A z výpočtu 1° za 66,(6) rokov dostaneme, že Os Sveta sa otočí o 90° za 6000 Liet, o 180° za 12000 Liet. Toto je "čistý" cirkevný letopočet. Tieto dátumy sú dôležité pre pochopenie Platónových legiend o Atlantíde, v ktorých autor spomína Dávny Egypt, postavený Hyperborejcami a Atlantami.
  Po odpočítaní 6000 Liet od Leta 5509 p.n.l. dostávame významný náboženský dátum - rok 491. V tento rok sa oddelila Arménska Církev od kresťanskej Cirkvi Byzancie. Dôvodom bolo prijatie dogmy duálnej povahy Krista na Štvrtom Vesmírnom Koncile: "On sa nerozdeľuje a neoddeľuje na dve tváre, ale On je jeden a ten istý Syn Prvorodený, Boh Slovo, Pán Ježíš Kristus; tak, ako o Ňom hovorili proroci od dávnych čias".
 • Pridáme ešte jednu variantu - obrat o 1° za 70,5 Liet. Dostaneme rok 837 - 10. apríla Halleyova kométa, akoby míňala na vzdialenosti 0,04 a.e. (5 miliónov km) od Zeme - je to jej najbližšie priblíženie sa k Zemi.

Preskúmali sme výpočty tak podrobne, súvisiace s rotáciou Osi Sveta, aby každý mohol pochopiť dôležitosť letopočtu pre kartografie a mýtov, ktoré ich sprevádzajú. A takých mýtov bolo množstvo.

A v najbližšom nám čase sú čísla stále dôležitými kalendárnymi a kartografickými číslami, ukazujúce na konkrétne dátumy. Napríklad podľa juliánskeho kalendára je rok 7000 od stvorenia sveta (1492) rokom konca sveta:

 • Tento apokalyptický mýtus leží na základe mýtu o "objavení Ameriky" v tom istom roku - 1492: Starý Svet "zomrel", Kolumbus "objavil" Nový Svet, Nižný Svet.
 • A tento istý mýtus leží v základe mýtu o "zajatí Kazane Ivanom Hrozným" v tom istom roku - roku 1492: Ivan Hrozný (Perún-Hromovrhač) dobil Kazanské chanstvo (kráľovstvo kráľa Koščeja), Nižné kráľovstvo.

Tento článok - fragment z novej monografie "dávne (antické) geografické mapy - zdroje spoľahlivej histórie", v ktorej boli preskúmané dávne mapy a táto daná interpretácia k historickým momentom. Materiály výskumu nám umožňujú vytvoriť závery o tom, že súčasná "oficiálna" história často v sebe zamieňa cirkevný mýtus o tej alebo inej vymyslenej udalosti. A prevrat Osi Zeme je jedným z takýchto mýtov.

 

Autor: Andrej Tjunjaev, Prezident Akadémie Fundamentálnych Vied, Akademik Ruskej Akadémie Prírodných Vied, šéfredaktor sociálno-politických novín "Prezident".

Článok bol uverejnený v sociálno-politických novinách "Prezident" 2. mája 2015. (sociálno-politické noviny "Prezident" boli zaregistrované v roku 1993 na platforme prezidentskej administrácie B. N. Jelcina. Noviny sú distribuované správou administrácie prezidenta RF medzi vedúcich federálnych ministerstiev RF, službám a agentúram, výborom a komisiám Rady Federácie a Štátnej Dume, ako aj prezidentom republík, gubernátorom, vedúcim miestnych samospráv, spoločenským organizáciám a obchodným zástupcom)

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.