image

Brilantná správa rádiového inžiniera V. Jaškardina na 4. medzinárodnej vedeckej konferencii „Štruktúra, história a ekológia Zeme : od starovekých poznatkov po technológie budúcnosti“.

Odkazy: Odkaz 1

Autor podáva početné dôkazy nekonzistentnosti moderného modelu vnútornej stavby Zeme s horúcim jadrom a plášťom na základe výsledkov vŕtania superhlbokých vrtov na polostrove Kola a v Nemecku Oberpfalz, údajov o prechode pozdĺžnych a priečnych seizmických vĺn. V. Jaškardin a ďalší vedci považujú Zem za duté teleso s vnútorným slnkom, atmosférou, moriami a sladkovodnými riekami. Vo vnútri Zeme sú podľa V. Jaškardina podmienky pre život oveľa priaznivejšie ako na povrchu Zeme (rovnomerné teplé podnebie, žiadne tvrdé kozmické žiarenie ...).

Kolský vrt, ktorý bol ukončený dokázal aj to, že teória "horúceho vnútra zeme", ako to tvrdí oficiálna veda sa nezodpovedá skutočnosti. Zem je v hĺbke viac ako 5 km menej hustá a v hĺbke viac ako 12 km sa našli fosílne pozostatky! Ak je Zem živá, tak vo vnútri nažíva spoločenstvo, ktoré raz za 150 tisíc rokov vystupuje na povrch Zeme. Preto je megalitická civilizácia z povrchu zeme zviazaná s podzemným svetom prostredníctvom infrazvukových a akustických vĺn. Na základe toho boli na povrchu zeme vytvorené kurgany a dolmeny, ktoré umožnili rozumnému človeku v časoch rozvoja na zemi existovať, lebo vytvárali sieť energetických vĺn. Tieto chránili DNK človeka voči vonkajším vplyvom kozmického žiarenia na povrchu Zeme. Žiaľ, táto ochranná sieť dolmenov a kurganov bola narušená na začiatku 20. storočia archeológmi. Len v Rusku ich bolo zničených do 300 tisíc.

Výskumník Volkov, vojenský topograf, autor desiatok technických vedeckých štúdií a účastník niekoľkých výprav na sever, objavil na severe siločiary a ich vzájomné pôsobenie. Prístrojom odmeral a na pobreží zistil prítomnosť týchto línii. Polohy megalitov ukazujú, že mali formu transformátorov, vysielačov a orientovačov. Hlavné odhalenie uviedol vo svojom diele v r. 2013. Sto kilometrov od pobrežia Eurázie, na polostrove Kola sa jednotlivé siločiary zbiehajú do jedného bodu na severnom póle. Hovorí to o tom, že celý energetický systém a komunikácia vychádza zo severného pólu a táto energia je spojená s podzemným svetom tamojšej civilizácie.

Treba si všimnúť, že v okolí megalitov je zvláštna energia, kde ani tráva nerastie, sú tam čierne spálené plochy. Druhý výskumník zo St. Peterburgu, Igor Močalov, ktorý sa na takýchto miestach pohyboval v zime uviedol, že sneh sa na týchto megalitoch nemôže udržať, len obyčajné kamene sú zasnežené. To všetko hovorí o tom, že tento energetický systém bol umelo vytvorený. Vedci nám tvrdia, že to bolo spôsobené ľadovcom. Podľa výskumníkov sa javia tieto megalitické stavby ako RODisko inteligentných bytostí, ktorí neboli pôvodom neandertálci. Obývali vnútorné priestory zeme a po vystúpení na povrch vybudovali megalitickú civilizáciu, ktorá pomohla rozvinúť našich Predkov.

V závere videa prebieha diskusia účastníkov konferencie ohľadom meraní dozimetrom a výsledkov spracovaných v tabuľkách uvedených v publikovaných štúdiách výskumníkov Volkovova a Močalovova a zároveň diskutujú o textoch v indických védach a proroctvách o Zlatom veku.

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.