Palimpsest - ako mazali hlaholiku a cez ňu písali cyrilikou

Čítať viac

Palimpsest - písacia látka, z ktorej bolo pôvodné písmo zámerne odstránené

Prečo si nevybrať kresťanstvo

Čítať viac

Osoba, ktorá sa identifikuje s Kristom, si privlastňuje vlastnosti už zosnulého človeka, čím sa pripája k svetu mŕtvych.

Deň Boha Kupala

Čítať viac

Hlavným účelom týchto sviatkov je spoločne zvyšovať vlastnú energetickú úroveň, čo je vlastne Duchovný Vývoj.
Uctieva sa Boh Kupala. Ľudia prechádzajú očistou v piatich prvkoch.

Kto nám ukradol sviatky

Čítať viac

Pôvodný zmysel Maslenice, Nového roka i Paschy

Vyhlásenie občianskych organizácií k súčasnému stavu a smerovaniu Slovenskej republiky

Čítať viac

Občianske združenia a iniciatívy na Slovensku sa rozhodli, vzhľadom na šírenie nepravdivých informácií na Slovensku v súvislosti s vplyvom posledných celosvetových udalostí a aktuálne neprehľadnou situáciou o stave spoločnosti, oboznámiť zahraničnú verejnosť so skutočnými názormi a náladami väčšiny obyvateľstva Slovenska.

Pascheť

Čítať viac

Сегодня 36 день месяца ДайлѢтъ ЛѢта 7528 от СМЗХ
Od 5. apríl 2020 19:00 do 6. apríl 2020 19:00