image
16. 2. 2021
image
12. 3. 2021
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi.
16. 2. 2021
Chráňte ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodicov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich.
16. 2. 2021
Zápoveď Tarcha Dažďboga - Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené po všetky dni bezo zbytku.
16. 3. 2021
Pamätajte ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v ľúbosti, blahu a láske k práci.
16. 2. 2021
Nechoďte ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému svedomiu svojmu a prastarým Konom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu.
16. 2. 2021
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich.
16. 2. 2021
image
23. 2. 2021
image
18. 3. 2021
Žite, ľudia Rasy Veľkej, podľa Svedomia a nadobudnete pokoja v Dušiach vašich aj Čas života vášho sa zmyslom naplní.
16. 2. 2021
image
16. 2. 2021
image
24. 2. 2021
Chráňte, ľudia, Najvyššiu Nebeskú Istinu pred Temnými silami a pred neznalými ľuďmi so spiacimi Dušami a zatuchnutými srdcami. Lebo ak ovládnu poznanie o najvyššej Istine, zvrátia túto Istinu a ukryjú ju pred zrakmi tých, ktorí hľadajú Zlatú Púť Duchovného a Duševného zdokonaľovania.
16. 2. 2021
image
16. 2. 2021
Vedzte, že Harmónia sa prelieva do naproti ležiacich Čertogov, okrem Svastičného a Trojsvastičného, lebo Nebeské Čertogy rodia nie Harmóniu, ale vzájomnú Ľúbosť a Plodnosť.
16. 2. 2021
image
16. 2. 2021
image
1. 3. 2021
image
9. 3. 2021
Nevytvárajte ľudia Rodov Rasy Veľkej, divý vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich.
16. 2. 2021
Zápoveď Odina - Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo,ak ostane bez trestu bude narastať a vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepredviedol ho na pravý Boží súd.
8. 3. 2021
image
16. 2. 2021
image
2. 3. 2021
image
16. 2. 2021
image
20. 3. 2021
image
16. 2. 2021
image
23. 2. 2021
image
16. 3. 2021
image
16. 2. 2021
image
4. 3. 2021
image
23. 2. 2021
Nemrhajte časom naprázdno, lebo ten, kto mrhá čiastočkami času po čiastočkách stráca Život svoj
16. 2. 2021
image
10. 3. 2021
image
3. 3. 2021
image
16. 2. 2021
image
16. 2. 2021
Védy sa spoznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo otvára význam ukrytý vo Védach.
16. 2. 2021
image
16. 2. 2021
image
16. 2. 2021
image
16. 2. 2021
image
16. 2. 2021
image
16. 2. 2021
image
16. 2. 2021
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale boje s nepriateľmi víťazným mierom.
16. 2. 2021
image
16. 2. 2021
Uchovávajte vo veľkých aj malých Rodoch vašich Prastarú Múdrosť Predkov vašich a Nebeskú Múdrosť Svetlých bohov vašich.
16. 2. 2021
Pamätajte, že aj za hlt zo zdroja Múdrosti Minulosti (Minulého) neľutuj oči svoje dať, lebo vediaci Runy bez očí vidia
16. 2. 2021
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim.
19. 2. 2021
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby.
16. 2. 2021
Najvyššia Nebeská listina sa stáva dostupnou a pochopiteľnou iba tým z ľudí, ktorí sa snažia dosiahnuť výšiny tvorenia, stúpajúc po Zlatej Púti Duchovného a Duševného zdokonaľovania.
16. 2. 2021
Kto pritakáva rozmarom dieťaťa svojho, ten hubí veľkého Ducha dieťaťa svojho.
16. 2. 2021
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho.
16. 2. 2021
Zápoveď Odina - Vedzte ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu.
6. 3. 2021
image
8. 3. 2021
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým stúpať nahor do Svargy Prečistej k Predkom Vašim.
16. 2. 2021
image
18. 3. 2021
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca.
16. 2. 2021
image
16. 2. 2021
image
12. 3. 2021
image
16. 2. 2021
image
17. 2. 2021
image
16. 2. 2021
image
26. 2. 2021
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu.
16. 2. 2021
Nesplnenie zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tým, ktorí dodržiavajú Zápovede a Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia.
16. 2. 2021
image
11. 3. 2021

Používame cookies zo služieb tretích strán na marketingové aktivity a na to, aby sme vám mohli poskytnúť lepší zážitok. Prečítajte si o tom, ako používame súbory cookie a ako ich môžete ovládať kliknutím na „Privacy Preferences“.