Mojmír - Nová chronológia

DISKUZE - Nová CHRONOLOGIE dějin lidstva #9

3. septembra 2021 Mojmír Mišun

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Studio Klatovy - SVCS 02.09.2021
Mojmír Mišun & Libor Domas

Velmi živá diskuze s posluchači na telefonu, YT vzkazovníku a e-mailu.
Výhled do blízké budoucnosti, vzniknou bádající skupiny?
Možnost se zapojit pro všechny zájemce.
Prostě spousta věci byla řečena.

Diel #8 https://youtu.be/2IdpYy9hKpw

Odkazy https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-09-02-m-misunl-domas_nova-chronologie-dejin-lidstva-6-diskuze/

NEW ORDER, COVID-19, Velký reset a budoucnost lidstva 2 - Nová CHRONOLOGIE dějin lidstva #8

13. augusta 2021 Mojmír Mišun

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Studio Klatovy - SVCS 12.08.2021
Mojmír Mišun & Libor Domas

Problém s dlouhodobou pamětí v praxi, reset paměti lidstva, generace po 1840 se navrací do mentálního normálu
Složení humanoidů na Zemi, 1918 došlo ke kvantovému skoku prostřednictvím elektrifikace
1917: španielská chřipka + rádio a 2019: covid-19(84)+ 5G
Potřeba vrátit se k védickému vědění, Mistr Ježíš – védická bytost velikán a jeho tovaryšstvo
Popis reality společnosti dnes, translidé nejsou 100% organičtí a jejich ztráta lidských práv
Současná probíhající katastrofa, oxid grafenu, covidové cvičení lidí, každý prochází testy, nesmí se lhát lidem (je dodržován tento vesmírný princip) a ONI (parazité) z určitého pohledu nelžou, lidé to jen nechtějí slyšet
Důkazy o historických periodických apokalyptických klíčových událostí

PDF: https://www.svobodny-vysilac.cz/wp-content/uploads/2021/08/Nova-CHRONOLOGIE-dejin-lidstva-porad-5.-upravene-poradi-snimku.pdf

Diel #7 https://youtu.be/6W64aq-6SlE

NEW ORDER, COVID-19, Velký reset a budoucnost lidstva - Nová CHRONOLOGIE dějin lidstva #7

25. júla 2021 Mojmír Mišun

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Studio Klatovy - SVCS 23.07.2021
Mojmír Mišun & Libor Domas

Po katastrofě 1790 žijeme v omezené době
Před 7528lety zásadní změna, nejprve Gaia a pak až Terra
Védická definice živého člověka, kony stavby světa, kon svobodné vůle
Změny života na zemi po 3 katastrofě, podivné požáry v Chicagu a Rusku, cíl invaze - převzít plnou kontrolu a vlastnictví na Zemi, davově - elitářské uspořádání, priority řízení - pyramida
Obraz mistra Ježíše a jeho védické učení
Spousta dalších neméně důležitých detailů v dějinách

PDF: https://www.svobodny-vysilac.cz/wp-content/uploads/2021/07/Nova-CHRONOLOGIE-dejin-lidstva-porad-5.-cast-a.pdf

Diel #6 https://youtu.be/aqnuLPijtCM

 • Po katastrofě 1790 žijeme v době zásadně zhoršených podmínek pro život (snížení atmosférického tlaku, zásadní změna složení vzduchu, snížení vibrací a dostupné prány, schopnost dosáhnout vzestupu je téměř nedosažitelná. VELIKÁNI kolem 3 metrů vymírají, atd.).

 • Před 7528 lety došlo k zásadní změně principu života: zničení původní křemíkové civilizace. Žijeme na téměř na „ploché zemi“, kde na obrovské Gaii je na jejím povrchu mnoho projektů inteligentního života, který každý je chráněn svou vlastní nebeskou kopulí. Jméno našeho projektu je Terra.

 • Védická definice „živého člověka“ a veřejně šířená nosatá definice, změny života na zemi po 3 katastrofě.

 • Kony Stavby Světa jako univerzální pochopení principů fungování tohoto Stvoření.

 • Podivné požáry v druhé polovině 19. století v Chicagu a Rusku. Cíl invaze parazitů – převzít plnou kontrolu a vlastnictví nad Zemí.

 • Kon svobodné vůle a jeho význam při rozhodnutí vakcinovat se Covidem-19. Davově – elitářské uspořádání současné společnosti, priority řízení – pyramida priorit řízení Védické stavovské společnosti (fungovala do roku 1790, kdy byla jako Antická unie zničena) a pyramida řízení davově-elitářské tj. té současné.

 • Obraz mistra Ježíše (velikán a je obklopen svými tovaryši) a jeho védické učení, a spousta dalších neméně důležitých detailů v dějinách.

Celosvětová katastrofa 1790 a evropské majdany 1848 - Nová CHRONOLOGIE dějin lidstva #6

25. júna 2021 Mojmír Mišun

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Studio Klatovy - SVCS 24.06.2021
Mojmír Mišun & Libor Domas

spolupráce s přáteli z Košic
krysy vylezly na povrch, projekt uhlíkatých těl
spíše Mistr Ježíš vyučoval v antických chrámech, bylo vidět barvu a tvar aury ostatních, dobíjení v chrámech
FOTO -špatné umístění stúp na kostelech /ících
1-ní úlomky komety Faty (1772)
mapy imperií byly na papíře, lidé před katastofou jeli na práně
Kateřina I nebo M.Terezie?, změny po 3-tí katastrofě, lidé oddělení od nelidí
1816 ... nukleární zima překryto "válkou" je přijatelnější než katastrofa
1848 .. klíčové "majdany" barikády dokončení reformátování, stačilo 30let na přeformátování lidi ! (1989-2021), bylo nutné rozbít pamět lidí a spousty dalších zajímavostí.

PDF: https://www.svobodny-vysilac.cz/wp-content/uploads/2021/06/Nova-CHRONOLOGIE-dejin-lidstva-porad-4.-cast-b-VERZE-1.pdf

Diel #5 https://youtu.be/OjfpKa7BR9o
Diel #7 https://youtu.be/6W64aq-6SlE

Obsah pořadu

 • 1790 Zničení a dopad tzv. nebeské klenby – snížení atmosferického tlaku a prány, výrazné zhoršení podmínek pro život a přechod na O2
 • Všechna města zasypána 5 až 15 metrovými nánosy hlíny a vymření Velikánů
 • 1816 – na severní polokouli vypukla „nukleární zima“ trvající tři roky (vylidnění a výrazné ochlazení, tzv. „dopotopní / dopožární / mezipotopní civilizace“)
 • Jakou formu měla „Napoleonova bitva“ proti Moskevské Tartárii?
 • Revoluční rok 1848/49 (majdany) proti védickému Rakouskému císařství (1806-1867)

Celosvětová katastrofa a evropské majdany 1848 - Nová CHRONOLOGIE dějin lidstva #5

11. júna 2021 Mojmír Mišun

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Studio Klatovy - SVCS 10.06.2021
Mojmír Mišun & Libor Domas

Jiný klíč na dějiny , měl by být r. 2701, satanská aneb temná světová říše, odpor proti zkoumání of. HISTORIE
Napoleonova neexistující válka, založí se matrika – určí obce a založení, proč nebyly matriky předtím ?, Napoleon v Egyptě, 1842-1908 – válka nebo katastrofa ?
plochá země … myšlenka proti velkému paradigmatu, projekt vesmírného parazita
foto-odkopávání budov v Moskvě a Říma (1924-1932), byla tehdy atmosféra 8 bar ?
volná en. svým způsobem byla, všude plno světel a vel.strojů (2pol 19stol) jak to ?
foto-pavilón úspěchů el. Paříž 1881, foto – Londýn metro, pokročilá tech. 1842 a spousty dalších detailů

PDF: https://www.jnet.sk/stranka/rasa/nova-chronologia/Nov%C3%A1%20CHRONOLOGIE%20d%C4%9Bjin%20lidstva%20-%20material5.pdf

Diel #4 https://youtu.be/xqAKm8eh-xM
Diel #6 https://youtu.be/aqnuLPijtCM

Obsah pořadu

 • Počátek britské Imperie a její válka za zničení zbytků přeživší celosvětové Imperii
 • Revoluční rok 1848/49 (majdany) proti védickému Rakouskému císařství (1806-1867)
 • 1824 / 1842 Použití masové zbraně na vymazání paměti lidstva + vzestup moře o 150 m?
 • 1816 – na severní polokouli vypukla „nukleární zima“ trvající tři roky
 • 1812 / 1815 až 1819 Kataklyzmatický zlom (vylidnění a jaderné ochlazení, Napoleonova bitva proti Moskevské Tartárii), tzv. „dopotopní / dopožární / mezipotopní civilizace“

ARMAGEDON 1675 a konec antické civilizace - Nová CHRONOLOGIE dějin lidstva #4

29. mája 2021 Mojmír Mišun

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Studio Klatovy - SVCS 13.05.2021
Mojmír Mišun & Libor Domas

Obrázek od posluchače , antika před 200 lety , matrix= filtr co je oficiální pravda(razítko) , pravda za lež a volné en. za otroctví , Fomenko důkazy o historickém znásilnění , kdo vládne teď ? neetický plebs , 14-16st. předpotopní civ. , antika trvala 1000let , Scaliger – index zakázaných knih , žádná 30-ti letá válka nebyla je to jen pohádka na vysvětlení že obyvatelstvo zmizelo ! byla to katastrofa , stavby vzbuzují dojem tisícileté-ho (harmonické poměry) , Piranesi reálný obraz IT. měst 1720-1778 , oko sahary , megapolis 10m+ , velká kometa 1744 , sofis. nejad. zbraně od kosmického parazita , dlouhověkost v genech , mezi-potopní pro orientaci , projekt sv.Říma , velké uvolnění na dohled.

PDF: https://www.svobodny-vysilac.cz/wp-content/uploads/2021/05/Nova-CHRONOLOGIE-dejin-lidstva-porad-3..pdf

Diel #3 https://youtu.be/JOUJrDmQ9NQ
Diel #5 https://youtu.be/OjfpKa7BR9o

Obsah pořadu

 • 1598 až 1613 Smuta nebo Období zmatků (Vláda samozvanců, Smutnoje vremja). Období dlouholeté občanské války s častými změnami vládců, nelegitimními následníky trůnu, povstáními a okupování země cizími vojsky. Vymřela dynastie Rurikovců a nastupují Romanovci.
 • Válka Romanovců proti globální Imperii?
 • 1600-1603 Roky bez léta jako „jaderná zima“
 • Počátkem XVII. století vytvořen nástroj (Matrix) účinného ovládání vědomí, vědy, znalostí a podvědomí celého lidstva.
 • Piranesi (1720-1778) zachycuje ARMAGEDON 1675 – apokalypsu / ruiny italských měst.

Rozpadání světové Državy (antické globální Imperie) - Nová CHRONOLOGIE dějin lidstva #3

29. mája 2021 Mojmír Mišun

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Studio Klatovy - SVCS 22.04.2021
Mojmír Mišun & Libor Domas

4 říše římské , Karel IV další zajímavosti , předsazování událostí pro zmatení dějin (vzniká tak HISTORIE) , rozpad světové Državy , podhoubí husitského hnutí , přípravné fáze vesmírného parazita , 1300-1600 první impérie-skutečná Antika , modus operandi po staletí stále stený , rozhodnutí – Antické stavby zničeny nechali je jen v Itálii a Řecku , obelisk= tvarový zářič , římský tábor u Mušova – opevnění antické a NAŠe , 1Ra a 1Rb genové etnické skupiny , centrum proti globální imperii , samozvané parazitické rody , proces rozkladu jednotné Državy schováno pod reformaci církve/í a spousty dalších zajímavostí.

https://www.svobodny-vysilac.cz/wp-content/uploads/2021/04/Nova-CHRONOLOGIE-dejin-lidstva-porad-2.-2021-04-22.pdf

Diel #2 https://youtu.be/5lsStZsx1aE
Diel #4 https://youtu.be/xqAKm8eh-xM

Obsah pořadu

 • Počátek křesťanství a ambice ovládnout světovou Imperii
 • Svatá říše římská jako centrum separatismu proti globální Imperii
 • Šedí manipulací a intriky vytvářejí dědičné vládnoucí rody / monarchie – představitelé Imperie jsou cíleně vyvražďováni.
 • Intervence kosmické „Třetí síly“ ve prospěch pozemských parazitů.

Megalitická (křemíková) civilizace - Nová CHRONOLOGIE dějin lidstva #2

29. mája 2021 Mojmír Mišun

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Studio Klatovy - SVCS 01.04.2021
Mojmír Mišun & Libor Domas
Veľa súvislostí z dejín, o ktorých ste nikdy nepremýšľali
Séria krátko po sebe nasledujúcich katastrof
Boli sme vtiahnutí do cudzej hry - kozmická karanténa ?
Ako formovalo počasie civilizácie predtým
Kremíkové formy života , mesiac Lelja
Karel IV podrobnosti , Abraham Ortelius a jeho mapy

Diel #1 https://youtu.be/BSxCxHCePjk
Diel #3 https://youtu.be/JOUJrDmQ9NQ

Megalitická (křemíková) civilizace, její zničení a vznik života založeného na uhlíku

Obsah pořadu

 • Megalitická (křemíková) civilizace vznikla zřejmě před 7528 lety a před 5000 lety zahynula.
 • Počátky antické civilizace aneb Védské Kultury
 • Vesmírná válka proti Temným
 • Přesídlení „Bílé RASY“ na Zemi
 • Předchůdce celosvětové Imperie
 • Védská společnost zná (zá)Kony Stvořitele a prakticky je používá (pokročilé technologie a cestování vesmírem)
 • 1329 – 1332 Zničení „globální civilizace“ na celé Zemi (pravděpodobně antické civilizace, ovládající pokročilé technologie, volnou energii a cestování do vesmíru)

Globální civilizace - Nová CHRONOLOGIE dějin lidstva #1

29. mája 2021 Mojmír Mišun

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Pokus o určení časové osy nedávných událostí
Ukazujeme „jiný“ pohled na nedávné dějiny lidstva se zvláštním důrazem na posledních 300 let. Zkoumáme tuto alternativní časovou osu – CHRONOLOGII těchto nedávných událostí, s důrazem na ohraničení globálními katastrofami.
Mezi těmi klíčovými apokalypsami pozorujeme viditelné pády a vzestupy globální civilizace, dnes oficiálně zařazované jako antická.
Hledáme příčiny a dopady těchto katastrof na tuto civilizaci a mezi nimi skryté působení „Třetí síly“ – kosmického parazita, který měl často klíčový vliv na samotnou lidskou civilizaci.
Přičemž výsledkem všech těchto událostí je současná tzv. „nejvyspělejší“ západní společnost.

Autor: Ing. Mojmír Mišun

Diel #2 https://youtu.be/5lsStZsx1aE

Používame cookies zo služieb tretích strán na marketingové aktivity a na to, aby sme vám mohli poskytnúť lepší zážitok. Prečítajte si o tom, ako používame súbory cookie a ako ich môžete ovládať kliknutím na „Privacy Preferences“.